nieuws

Expositie Su Tomesen

Van 1 t/m 31 oktober expositie Recources van Su Tomesen

Kunstenaar Su Tomesen maakt installaties, video’s en foto’s. 

In de tentoonstelling Resources laat zij werken zien die zij realiseerde tijdens haar vele reizen. Haar werk
heeft veelal betrekking op de informele economie en sporen van vindingrijkheid
in de openbare ruimte. Haar oog valt op originele manieren van het
presenteren van koopwaar, de houtje-touwtje geïmproviseerde wijze van de opbouw
van kramen, het gebruik van goedkope of hergebruikte materialen (‘poor man’s
materials’ zoals plastic zakjes, raffia, karton), het zich door gebrek aan
regelgeving toeëigenen van stoepen en straten.

Het geselecteerde werk bestaat uit een weefwerk uit Belgrado, diverse foto’s en een fragment uit haar nieuwe film ‘Jalan’.