Sprekend Mokum

Amsterdamse zaagmolens op wind- en stoomkracht

17 mei 2018

20:00–22:00

Molens%20rondkom%20amsterdam

Energietransities in 17e, 18e en 19e eeuw? Van wind- naar stoomkracht.
Een avond over de geschiedenis van de Amsterdamse houtzaagmolens.


Wel 85 houtzaagmolens telde Amsterdam. Molentechniek en windkracht zorgden voor een ware windmolenrevolutie vanaf 1600 in ons land. Duurzame energie droeg zelfs in hoge mate bij aan de welvarendheid van de Republiek.


Herman Kaptein vertelt waarom de Amsterdamse houtzagerij zo laat over ging op windkracht, hoe de Amsterdamse windhoutzagerij omging met de Zaanse concurrentie en waarom de overgang van wind- naar stoomkracht aan de Amsterdamse houtzagerij grotendeels voorbijging. En wat kunnen wij leren van vroegere energietransities voor de huidige? Historicus Herman Kaptein doceert geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam en schreef het bekroonde boek ‘Nijverheid op windkracht’.

De Otter is de laatst overgebleven houtzaagmolen van Amsterdam, oorspronkelijk uit 1631. Molenaar Willem Roose vertelt over de geschiedenis en de actuele strijd om het behoud van molen ‘De Otter’ met opstallen aan de Kostverlorenvaart. Deze unieke paltrokmolen dreigt letterlijk uit elkaar te vallen in het getouwtrek tussen eigenaren en gemeente.


zaal open 19:30 | aanvang 20:00
toegang 5 euro | toegang voor studenten 3,50
toegang gratis voor Vrienden van Huis De Pinto

reserveren via 020-3700210 of contact@huisdepinto.nl