Alzheimer Trefpunt

7 maart 2018

19:30–21:30

Elke eerste woensdag van de maand (uitgezonderd juli, augustus en september) is het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum te gast in Huis De Pinto.

Het Alzheimer Trefpunt is een prettige en veilige plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Ook andere belangstellenden zijn welkom. U kunt er met lotgenoten praten over de dingen die u meemaakt en er is veel informatie beschikbaar. U hoeft zich niet tevoren aan te melden en de toegang is gratis.

inloop vanaf 19:00 | aanvang 19:30 | eind 21:30


7 maart: Hulp en ondersteuning bij dementie
Als de diagnose dementie is gesteld, lijkt de wereld om u heen in te storten. Er zijn veel veranderingen en er komt veel op u af. Op deze avond bespreken we, samen met casemanagers uit de buurt, waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning in Amsterdam Centrum.

4 april: Hoe zorg je voor jezelf als je zorgt voor een naaste met dementie.
Als je de belangrijkste verzorgende bent van een naaste met dementie, is er een flinke kans dat je je eigen behoefte uit het oog verliest. Je wilt je naaste tenslotte zo goed mogelijk helpen. Maar als je als mantelzorger niet voor jezelf zorgt, bestaat het risico dat je de zorg op een gegeven moment niet langer aankunt. Over dit thema gaan we deze avond in gesprek.Voor meer informatie over het Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum kijk op meer opwww.alzheimeramsterdam.nl of u kunt bellen met Noor Conijn (CentraM) 06-44740437 of Kees Kramer (Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael) 06-15584096.
 
Zie ook https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/amsterdam/alzheimer-trefpunt-amsterdam-centrum of meld je aan voor denieuwsbrief van het Alzheimer Trefpunt.